www.yazilimadam.com

C# Smith Sayısı


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dmg
{
  
  class Program
  {

    static void Main(string[] args)
    {

      int sayi,x,i =2,top = 0, top1 = 0;

      Console.WriteLine("Sayıyı Giriniz = ");
      sayi = Convert.ToInt32( Console.ReadLine() );
      x = sayi;

      while( sayi > 10)
      {

        top = top + sayi % 10;
        sayi = sayi / 10;

      }

      top = top + sayi;

      while( x > 1 )
      {

        if( x % i == 0)
        {

          if( i == 2 || i == 3 || i == 5 || i == 7)
          {

            top1 = top1 + i;
            x = x / i;

          }
          else
          {

            y = i;
            while(y > 10)
            {

              top1 = top + y % 10;
              y = y / 10;

            }
            x = x / i;

          }

        }
        else
        {

          i++;

        }

      }

      if( top == top1)
      {

        Console.WriteLine("Smith sayısıdır.");

      }
      else
      {

        Console.WriteLine("Smith sayısı değildir.");

      }

      Console.ReadKey();

    }

  }

}
Alıntıdır.

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir