CREATE INDEX

CREATE INDEX CREATE INDEX komutu, tablolarda dizin oluşturmak için kullanılır. Dizinler, verileri veritabanından çok hızlı almak için kullanılır. Kullanıcılar dizinleri göremez, sadece aramaları / sorguları hızlandırmak için kullanılırlar. CREATE INDEX index_adi ON tablo_Adi (alan1, alan2, ...); CREATE UNIQUE INDEX Bir tabloda benzersiz bir dizin oluşturur. Yinelenen değerlere izin verilmez. CREATE UNIQUE INDEX index_adi ON tablo_Adi (alan1, alan22, ...);

By | 2018-06-21T15:52:10+00:00 Haziran 21st, 2018|Categories: SQL|Tags: , |Yorum yok

PRIMARY KEY

PRIMARY KEY PRIMARY KEY, her kayıt bir veritabanı tablosunda benzersiz bir şekilde tanımlar. Birincil anahtarlar UNIQUE değerleri içermeli ve NULL değerleri içermemelidir. Bir tablonun tek veya çoklu alanlardan oluşabilen tek bir birincil anahtarı olabilir. Aşağıdaki SQL komutu, "Kişiler" tablosu oluşturulduğunda "Kimlik" sütununda BİR PRİMARY KEY oluşturur: CREATE TABLE Kişiler (

By | 2018-06-20T14:13:30+00:00 Haziran 20th, 2018|Categories: SQL|Tags: , |Yorum yok

SQL UNIQUE

UNIQUE UNIQUE , bir sütundaki tüm değerlerin farklı olmasını sağlar. Hem UNIQUE hem de PRIMARY KEY kısıtlamaları, bir sütun veya sütun grubu için benzersiz olma garantisini sağlar. BİR PRIMARY KEY kısıtlaması otomatik olarak bir UNIQUE sınırlaması vardır. Ancak, tablo başına birçok benzersiz kısıtlamaya sahip olabilirsiniz, ancak tablo başına yalnızca

By | 2018-06-20T13:55:05+00:00 Haziran 20th, 2018|Categories: SQL|Tags: , , |Yorum yok

ALTER TABLE

ALTER TABLE ALTER TABLE komutu, varolan bir tabloda sütun eklemek, silmek veya değiştirmek için kullanılır. ALTER TABLE komutu, varolan bir tablo üzerinde çeşitli kısıtlamalar eklemek ve bırakmak için de kullanılır. Bir tabloya sütun eklemek için aşağıdaki komut kullanılır :          ALTER TABLE tablo_adı      

By | 2018-06-20T13:49:54+00:00 Haziran 20th, 2018|Categories: SQL|Tags: , |Yorum yok

CREATE TABLE – DROP TABLE

CREATE TABLE CREATE TABLE komutu, bir veritabanında yeni bir tablo oluşturmak için kullanılır. Create Table Tablo_ismi ( alan1 veri türü, alan2 veri türü, alan1 veri türü, .... ); ÖRNEK Aşağıdaki örnek, beş sütun içeren "Kişiler" adlı bir tablo oluşturur: PersonelID, Soyad, Ad, Adres ve Sehir: CREATE TABLE Personel(     PersonelID int,

By | 2018-06-18T16:05:59+00:00 Haziran 18th, 2018|Categories: SQL|Yorum yok

CREATE DATABASE – DROP DATABASE

CREATE DATABASE CREATE DATABASE komutu, yeni bir SQL veritabanı oluşturmak için kullanılır.   Aşağıdaki SQL komutt "testDB" adlı bir veritabanı oluşturur: CREATE DATABASE testDB;   DROP DATABASE DROP DATABASE komutu mevcut bir SQL veritabanını silmek için kullanılır. Aşağıdaki SQL komutu "testDB" veritabanını siler: DROP DATABASE testDB;

By | 2018-06-17T20:25:29+00:00 Haziran 17th, 2018|Categories: SQL|Tags: , , , , |Yorum yok

GROUP BY

GROUP BY GROUP BY KOMUTU genellikle sonuç kümesini bir veya daha fazla sütunla gruplamak için toplama işlevleri (COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG) ile kullanılır. SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE condition GROUP BY column_name(s) ORDER BY column_name(s); ÖRNEK Aşağıdaki SQL KOMUTU, her ülkedeki müşteri sayısını listeler: SELECT COUNT(MüşteriID), Ülke FROM Müşteriler GROUP BY Ülkeler; ÖRNEK Aşağıdaki SQL KOMUTU, her

By | 2018-06-14T15:55:57+00:00 Haziran 14th, 2018|Categories: SQL|Tags: , , |Yorum yok

LEFT JOIN

LEFT JOIN LEFT JOIN komutu, tüm kayıtları sol tablodan (tablo1) ve eşleşen tablodan sağdaki tablodan (tablo2) döndürür. Eşleşme yoksa sonuç sağdan NULL. SELECT column_name(s) FROM table1 LEFT JOIN table2 ON table1.column_name = table2.column_name; Not: Bazı veritabanlarında LEFT JOIN, LEFT OUTER JOIN olarak adlandırılır.   ÖRNEK: SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID FROM Customers LEFT JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID ORDER BY Customers.CustomerName; Not: LEFT JOIN anahtar sözcüğü,

By | 2018-06-17T20:28:13+00:00 Haziran 14th, 2018|Categories: SQL|Tags: , , |Yorum yok

INNER JOIN

INNER JOIN INNER JOIN KOMUTU, her iki tabloda da eşleşen değerleri seçer. SELECT column_name(s) FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.column_name = table2.column_name;   ÖRNEK: Aşağıdaki SQL KOMUTU, tüm siparişleri müşteri bilgileriyle seçer: SELECT Siparişno.SiparişID, Müşteriler.Müsteriadi FROM Sipariş INNER JOIN Müşteriler Sipariş.MüşteriID = Müşteriler.MüşteriID; Not: INNER JOIN komutu, sütunlar arasında bir eşleşme olduğu sürece her iki tablodaki

By | 2018-06-14T15:43:55+00:00 Haziran 14th, 2018|Categories: SQL|Tags: , , |Yorum yok

BETWEEN KOMUTU

BETWEEN BETWEEN operatörü, belirli bir aralıktaki değerleri seçer. Değerler sayı, metin veya tarih olabilir. BETWEEN operatörü kapsayıcıdır: başlangıç ​​ve bitiş değerleri dahildir. SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2; ÖRNEK: Aşağıdaki SQL KOMUTU, tüm ürünleri 10 ve 20 arsındaki fiyatla seçer: SELECT * FROM Products WHERE Price BETWEEN 10 AND 20;      

By | 2018-06-14T15:30:07+00:00 Haziran 14th, 2018|Categories: SQL|Tags: , , |Yorum yok
Load More Posts